ไฟถนนโซล่าเซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์คือการผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุ ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1839 แต่ถูกผลิตแบบจริงจังในปี 1954 จึงได้มีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นเซลล์จ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ ดังนั้นตัวเซลล์แสงอาทิตย์ คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ อินเดียม และคอปเปอร์ อินเดียม ไตเซเลไนต์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าไปสู่อุปกรณ์เหล่านั้น จนทำให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ถูกแบ่งออกตามวัสดุที่ใช้เป็น 3 ชนิดหลัก ๆ คือ

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยวและชนิดผลึกรวม มีลักษณะเป็นซิลิคอนที่แข็งและบางอย่างมาก
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน ลักษณะเป็นฟิล์มที่บางเพียง 0.5 ไมครอน น้ำหนักเบามากและประสิทธิภาพเพียง 5-10%
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่น ๆ อย่าง แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ แคดเมียม เทลเลอร์ไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น ที่มีทั้งในชนิดผลึกเดี่ยวและผลึกรวม เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงถึง 20-25%

เพิ่มเติม : https://www.xml-solar.com